košík
25,00 €   (2 položky)


Pravidlá použitia cookies


Táto webová stránka používa súbory cookies, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšiu skúsenosť s používaním našej stránky. Informácie ukladáme do súborov cookies uložených vo vašom prehliadači a vďaka nim vieme, čo vás najviac zaujíma a vďaka tomu môžeme tvoriť taký obsah, o ktorý môžete mať záujem.

Aký je obsah cookies?

Na webovej stránke dampier.sk sa môžete stretnúť s dočasnými a trvalými súbormi cookies.

Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi nami a vašim počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané.

Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu používaného jazyka, alebo na predvyplnenie formulára. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Vďaka súborom cookies sme schopní neustále zlepšovať a zdokonaľovať nielen našu webovú stránku, ale aj služby a ponuky, ktoré poskytujeme.

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu, resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný. Z tohto dôvodu sa na dĺžku použitia alebo dobu uloženia primerane použijú doby uvedené na tejto stránke.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na webovej stránke dampier.sk sa môžete stretnúť len s tzv. nevyhnutnými súbormi cookies.

Cookies nevyhnutne nutné k fungovaniu webovej stránky

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať našu webovú stránku a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti, o ktorú žiadate. Tieto cookies zabezpečujú primeranú úroveň bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: osCsid
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikátor relácie, ktorý je použitý na sledovanie návštevníka e-shopu za účelom zabezpečenia zobrazenia obsahu jeho košíka alebo účtu v e-shope.
Platnosť: session

Na začiatok stránky